Bảng Mã Lỗi Và Cách Khắc Phục Lỗi Biến Tần Delixi

Err01 Over-current at constant speed The output current exceeds the over-current value while the frequency inverter is running at a constant speed l Check whether the output circuit of the frequency inverter has short circuit;l Check whether the input voltage is relatively low;l Check whether the load has mutation;l Conduct parameter identification or improve low Continue reading


Biến tần Delixi EM60 2.2KW 50Hz 60Hz

Giới thiệu về biến tần điện Delixi EM60 2.2KW 50Hz 60Hz Biến tần dòng CDI-EM60 là bộ biến tần công suất thấp loại nhỏ với điều khiển SVC và V / F tối ưu, hiệu năng ổn định và các chức năng đơn giản. Nó giữ cấu hình thường xuyên nhất được sử dụng bởi người sử dụng, Continue reading