Liên Hệ

Địa Chỉ: Phòng 3305, CT1, Tòa nhà Ecogreen city, 286 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội
Số Điện Thoại: 02437.849.966 – 0903.236.486
Fax: 02437.849.966
E-Mail: info@vntechco.vn – anhtuan@vntechco.vn
Skype:anhtuanhx